Północna Izba Gospodarcza Szczecin

Jesteśmy członkiem
Północnej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Szczecinie

Realizacje

więcej

Oferta

Oferujemy Państwu usługi elektroenergetyczne w zakresie wykonawstwa :

- izolowanych i nieizolowanych linii napowietrznych 15 i 0,4 kV,
- linii kablowych 0,4 i 15 kV,
- złącz i węzłów kablowych,
- montażu i modernizacji układów pomiarowych (pośrednich i półpośrednich),
- zasilań placów budów,
- stacji transformatorowych (kontenerowych, słupowych, miejskich),
- oświetlenia oraz iluminacji ulic i placów,
- sieci i instalacji teletechnicznych,
- instalacji wewnętrznych,

Zapewniamy prowadzenie inwestycji od fazy projektowania poprzez wykonawstwo aż do końcowych odbiorów we właściwych zakładach energetycznych.